Lékárna nonRx
353 826 264
od 8:00 do 12:00
KATEGORIE
VAŠE POTÍŽE
PoradnaLyonessKontaktInformační služba
0
Nákupní košík
0,- Kč
doprava Poštovné již od 69,- Kč!

Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.20x10mg

Symptomatická léčba alergické rinitidy, přidružené alergické konjunktivitidy a chronické idiopatické urtikárie. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.20x10mg
Výrobce:
Kód zboží:
2047240
Kód SUKL:
0114262
Dostupnost:
skladem do 24 hod.
Běžná cena:
124 Kč
Ušetříte
19 Kč (15%)
Cena s DPH
105 Kč (95 Kč bez DPH)
Vložit počet:
-
+

APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím.

 

Charakteristika:


Léčivou látkou přípravku APO-CETIRIZINu je cetirizin-dihydrochlorid.

APO-CETIRIZIN se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá k
zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

Kontraindikace:

Neužívejte Apo-Cetirizin 
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s clearance kreatininu
nižší než 10 ml/min.);
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku (další složku)
přípravku APO-CETIRIZIN, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce
příbuzné s léčivými látkami jiných přípravků).
jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo
poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.
Neužívejte tento přípravek, jestliže se Vás to týká. Pokud si nejste jist/a, promluvte si se svým lékařem
nebo lékárníkem, před tím než začnete užívat přípravek APO-CETIRIZIN .
Stránka 2 z 5

Upozornění:

 
jestliže máte poruchu funkce ledvin, poraďte se, prosím, s lékařem. V případě potřeby budete
užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko vzniku křečí, měl/a byste se před zahájením léčby
poradit se svým lékařem.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem
užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné významné vzájemné působení. Stejně jako u
všech ostatních antihistaminik se však nedoporučuje současně pít alkohol.
Jestliže se Vás některé z výše uvedeného týká (nebo si nejste jisti), před užitím přípravku APO-
CETIRIZIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k vlastnostem cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy očekáváno.
Užívání přípravku APO-CETIRIZIN s alkoholem
Nepijte alkohol, když užíváte přípravek APO-CETIRIZIN.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stejně jako jiné léky nemá být přípravek APO-CETIRIZIN podáván těhotným ženám. Náhodné užití
léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Přesto však by mělo být jeho další užívání
ukončeno.
Neužívejte APO-CETIRIZIN během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak na Vás přípravek APO-
CETIRIZIN působí. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Důležitá informace o některých složkách přípravku APO-CETIRIZIN
APO-CETIRIZIN potahované tablety obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař někdy řekl,
že nesnášíte nebo nedokážete strávit některé cukry, poraďte se, prosím, před užíváním tohoto
přípravku se svým lékařem.

Použití:

Vždy užívejte přípravek APO-CETIRIZIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
U většiny pacientů se úleva od příznaků dostaví do 2 hodiny po užití tablety a účinek přetrvává 24
hodin.

Dávkování: 

Dospělí a mladiství od 12 let:
1 tableta jednou denně.
Při výskytu ospalosti je možno tabletu podávat večer.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg, tedy (1/2 tablety), dvakrát denně.
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Stránka 3 z 5
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku APO-CETIRIZIN příliš slabý nebo příliš silný, promluvte si
se svým lékaře.Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při užívání tohoto přípravku:

Časté (postihuje méně než 1 osobu z 10):
únava
sucho v ústech, nevolnost, průjem
ospalost
zánět hltanu, rýma
bolesti hlavy
závrať

Méně časté (postihuje méně než 1 osobu ze 100):
bolesti břicha
asténie (nadměrná únava), malátnost
parestezie (zvláštní pocity na kůži)
rozrušení
svědění, vyrážka

Vzácné (postihuje méně než 1 osobu z 1 000):
tachykardie (zrychlený tlukot srdce)
edém (otok)
alergická reakce
porucha funkce jater
zvýšení hmotnosti
křeče, poruchy hybnosti
agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost
kopřivka
Velmi vzácné (postihuje méně než 1 člověka z 10 000)
Stránka 4 z 5
porucha akomodace, rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy
těžká alergická reakce
tiky
potíže s močením
místní erupce vyvolané lékem
nízký počet krevních destiček (trombocytopénie)
synkopa, třes, dysgeusie (porucha chuti)
porucha souhry svalového pohybu (dyskineze)
porucha svalového napětí (dystonie)
otok na různých místech těla, včetně obličeje, dýchacího či trávicího ústroji (angioneurotický
edém)


Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
APO-CETIRIZIN neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

Složení:

- Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum.
- Pomocnými látkami v přípravku jsou: Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy,
krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol-
stearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171).
Jak APO-CETIRIZIN vypadá a co obsahuje toto balení
APO-CETIRIZIN jsou bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti
5,7 x 11,1 mm. Půlící rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny C na jedné straně a J a E po
obou stranách půlící rýhy.
Tablety jsou dostupné v balení po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet.
7, 10, 20 tablet: výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.
30, 50, 90 a 100 tablet: výdej přípravku vázán na lékařský předpis.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjőrdur, Island.
Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.1.2012


popis

Příbalový leták:


  ATC skupina: R06AE07
  Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty - Cetirizin

Související zboží


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena

vše sklademposta zdarma15 000Ověřeno zákazníky
TOPlist
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zde.Souhlasím